Welkom op de site van Aaldrik Menkema

 

Idee en ontwerp: Aaldrik Menkema

Stuur mij een mailmailto:amenkema@me.com?subject=Menkemadam

In de dertig jaren, dat ik met mijn zelfgebouwde motorvlet de “Juba” vaar, heb ik de Eems en Dollard zien veranderen. Van een prachtig natuur- en vaargebied tot wat het nu is. Een vaargebied met een opgelopen getijslag van 1,5 naar 3,5 meter gemiddeld. Daarbij een toegenomen stroomsterkte van 2,5 tot 6 kilometer per uur met als gevolg dat grote hoeveelheden slib worden getransporteerd. Deze slibstroom laat zo weinig zonlicht door dat de ecologische toestand abominabel genoemd mag worden. De zandplaten zijn veranderd in slikplaten. 

De Dollard slibt in versneld tempo dicht. Hoge slibwallen met geulen die in de loop van de tijd steeds smaller en dieper zijn geworden. Bij half tij staat er maar weinig water meer in de Dollard en de sterke stroom in de geulen maakt het water troebel waardoor er nauwelijks nog organisch leven aanwezig is. Voor toerisme is dit vaargebied al helemaal niet meer aantrekkelijk. De tijd van praten door vele instanties, die zich ieder vanuit een eigen visie bezighouden met de Eems en Dollard - problematiek, is niet efficiënt gebleken.  Na alle inspanningen en goede bedoelingen ligt er nog steeds geen totaalplan op tafel om de Eems terug te winnen voor de natuur, recreatie en economie. Dat de materie uiterst complex is, is me inmiddels wel duidelijk.

Op eigen initiatief heb ik in de loop der jaren een totaalplan ontwikkeld voor het Eems- en Dollardgebied. Op deze site kunt u er alles over lezen. Het inmiddels alom geprezen plan kan als leidraad dienen om gezamenlijk tot consensus te komen. Langs deze weg daag ik alle bestuurders, instanties, verenigingen en belanghebbenden uit de Menkemadam als uitgangspunt te nemen om in goed overleg met elkaar tot consensus te komen.